Jernhusen

Boxholm depå

Underhållsdepå för Östgötatrafikens tåg av modell X61 och x14.

Här gör Arriva all sorts fordonsunderhåll. Den totala ytan uppgår till 4 478 kvadratmeter och innehåller två spår. Inom depån finns även tvättmöjlighet.

Kontakt

Annika Ahl

Chef Region Riks Depåer

0768664766

Kerstin Kjellgren

Förvaltare

0722291206