Jernhusen

Västerås depåer

Vi har två depåer i Västeråsområdet, Tillberga depå som är en depå för tyngre underhåll och fordonsrevisioner samt Västerås västra depå som är huvuddepån för SJ:s dubbeldäckare av tågtypen x40.

Tillberga underhållsdepå

I Tillberga finns möjligheter till längre och större revisionsarbeten för olika fordonstyper.

Västerås västra depå

Underhållsdepån utgör en viktig del av den regionala kollektivtrafikpendlingen. Här utförs all typ av fordonsunderhåll.

Kontakt

Annika Ahl

Chef Region Riks Depåer

0768664766

Emil Nikolasson

Ekonomisk förvaltare

073-801 95 90