Jernhusen

Örebro CV depå

Granne med universitetssjukhuset och det nya bostadsområdet CV-staden ligger Jernhusens näst största depå - Örebro CV.

Om depån

I CV-området, gamla centralverkstaden, i Örebro genomförs fordonsunderhåll, skadereparationer och ombyggnader på lok och vagnar. I depån servas och svarvas hjul, boggier och andra komponenter till lok och vagnar.

I en av de andra depåanläggningarna på området produceras majoriteten av spårväxlar till det svenska järnvägsnätet. 

Utveckling av CV-staden

Tillsammans med Örebro kommun ska Jernhusen stegvis omvandla de icke-industriella delarna i utkanten av CV-området till CV-staden – en levande stadsdel mitt i centrala Örebro. Arbetet med den nya stadsdelen är igång och CV-staden kommer stegvis att växa fram sida vid sida med den befintliga järnvägsverksamheten. Målbilden är en stadsdel full av karaktär som de gamla tegelbyggnaderna skapar, kombinerat med många nya möjligheter att bo, jobba och mötas i Örebro. 

Läs mer om CV-staden
Laddar...

Jernhusens depåer

  Kontakt

  Mats Lövgren

  Ekonomisk förvaltare

  0730365808

  Joakim Jauhiainen

  Teknisk förvaltare

  0738194778