Bolagsstämma

Kallelse till årsstämma 2019

Kallelse till Årsstämma Jernhusen AB (publ) 2019

Nominering av styrelse och andra förslag till beslut vid bolagsstämma i Jernhusen AB

Tid: Fredagen den 26 april 2019, kl. 13.00

Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm

Årsstämma 2018

Årsstämma i Jernhusen AB (publ) ägde rum den 27 april 2018 i Stockholm.

Protokoll Årsstämma Jernhusen AB (publ) 2018

Om årsstämma

Årsstämma ska enligt bolagsordningen hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. I bolag med statligt ägande ska årsstämma hållas före den 30 april.

Årsstämman utser styrelse, revisorer och fastställer resultat- och balansräkning, samt avhandlar andra ärenden i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.