Till innehåll
Jernhusen

Digitalt passersystem ger säkrare depåer – Jernhusen sluter avtal med Telcred

Säkerheten är av högsta betydelse för Jernhusens samtliga fastigheter. Jernhusen ställer höga krav på både skalskydd och behörigheter. Bolaget är störst i Sverige på depåfastigheter med depåer på 13 orter. Varje dygn rullar drygt 3700 tåg i Sverige. På depåerna sker tvätt, service och reparation av persontåg och godståg. Nu sluter Jernhusen ett nytt avtal med Telcred och går succesivt över till ett digitalt passersystem.   

2023-09-19

Chef Depåer och Kombiterminaler

Som fastighetsägare tänker vi ständigt framåt. Nu är vår ambition att få en molnbaserad plattform, för att oberoende av plats kunna administrera fastigheter över hela landet. Vårt nya system gör att vi får bättre kontroll, från Luleå till Malmö, utan att egentligen behöva vara på plats, säger Peter Larsson, chef affärsområde Depåer och Kombiterminaler hos Jernhusen.

Flera av Jernhusens depåer byggs just nu ut för att möta framtidens behov. Ett exempel är Hagalunds depå i Stockholm, som är en av de största i norra Europa med en daglig hantering av 100-tals tåg. Hagalunds depå byggdes under tidigt 1900-tal och har genom åren utvidgats och moderniserats i takt med det ökade tågresandet. En viktig faktor i utvecklingen är säkerheten.  

Säkerheten är av högsta betydelse för all vår verksamhet. Vi ställer oerhört höga krav på både skalskydd och behörigheter. Att hitta ett system som håller standarden både säkerhets- och kvalitetsmässigt har varit avgörande. Vi har jobbat noggrant för att hitta en leverantör som kan uppfylla alla kriterier. Det känns väldigt bra att nu kunna stärka säkerheten ytterligare, fortsätter Peter Larsson

Förutom säkerhet har enkelhet varit vägledande i valet av lösning och leverantör. Jernhusen jobbar aktivt för att kunderna – i huvudsak tågoperatörer – ska få enkel access över hela landet. Målbilden har varit att samma inpasseringssystem ska användas i alla Jernhusens depåer, oavsett om det är i Hagalund, Göteborg eller Malmö.

Del av större digitaliseringsresa

  Att digitalisera tidigare analoga delar av fastighetsförvaltningen är en del av den digitala utveckling som Jernhusen genomför tillsammans med kunderna.  

Vår ambition är att utveckla oss själva samtidigt som vi möjliggör våra kunders digitalisering. Framtidssäkrade system, med enkla och stabila lösningar i våra fastigheter lägger grunden för vår gemensamma digitala transformation, säger Per Forsling, chef Teknik och Verksamhetsutveckling hos Jernhusen.

Jernhusen har nu slutit avtal med Telcred om teknik och upplägg. Ett av kraven har varit att inte behöva låsa sig i vare sig hårdvara eller mjukvara utan att utveckla ett öppet system som är framtidssäkert, skalbart och har ett öppet gränssnitt.

Den typ av öppen lösning som vi nu utvecklar är inte så vanlig. Det är däremot viktigt för att möta framtiden. Vi börjar nu med våra depåer. Men vi är övertygade om att systemet kommer att kunna användas i flera delar av vår verksamhet, avslutar Per Forsling.

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10