Till innehåll
Jernhusen

Jernhusen når 100 procent grön finansiering

All Jernhusens finansiering är nu 100 procent grön. Det statliga fastighetsbolaget står inför några av Sveriges största infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt i modern tid. Tågresandet väntas öka med 50 procent de närmsta tjugo åren, och Jernhusen står redo för att möta det behovet på ett hållbart sätt.  

2024-02-08

CFO

Jernhusen ska uppnå klimatneutralitet år 2045. För att nå det målet är grön och hållbar finansiering avgörande.  

— Vi ser till klimatpåverkan från hela vår värdekedja och hållbar finansiering är en mycket viktig pusselbit. Grunden för att kunna minska vårt avtryck är att vi gör aktiva val. Att vi nu har nått vårt mål om 100 procent grön finansiering är ett avgörande steg på den resan, säger Victor Josefsson, CFO Jernhusen.   

När målet om 100 procent grön och hållbar finansiering nu är uppnått fortsätter Jernhusen att samverka med andra för att lyckas med den transformation som både marknaden och samhället behöver. Ambitionen är att fortsätta navigera genom de komplexa regelverken och under året starta nya initiativ som flyttar fram marknaden för grön och hållbar finansiering, både från bolagen och investerarnas perspektiv.   

— Hela fastighetsbranschen står inför utmaningar vad gäller förutsättningarna för grön finansiering. Vi som statligt ägt bolag både vill och förväntas vara ett föredöme. Det känns därför viktigt att vi har ett av branschens mest ambitiösa målsättning för hållbar utveckling. Hållbar finansiering gör att vi hela tiden kan ta nya kliv mot klimatneutralitet, fortsätter Victor Josefsson.  

Jernhusens gröna finansieringsramverk 

Jernhusens gröna finansieringsramverk sätter villkor för bolagets finansiering i syfte att stödja målsättningen om klimatneutralitet senast 2045. Ramverket är ett av de första i sitt slag då det är fullt ut anpassat till EU-taxonomins krav och den föreslagna standarden för gröna obligationer – European Green Bond Standard. CICERO Shades of Green har granskat finansieringsramverket och ger det högsta betyg, ”Dark Green” och betyget ”Excellent” gällande bolagsstyrning. 

Mer information om Jernhusens färdplan för klimatneutralitet, finansiering och gröna obligationer finns på Jernhusens webbplats. 

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10