Till innehåll
Jernhusen

Jernhusen publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Jernhusens års- och hållbarhetsredovisning finns från och med idag tillgänglig på Jernhusens externa webbplats. 

2024-02-26

Året 2023 präglades för många av höga räntor och en osäkerhet på fastighetsmarknaden. Trots dessa utmaningar har Jernhusen stått starkt. Det beror bland annat på bolagets diversifierade fastighetsportfölj som omfattar olika järnvägsnära fastighetstyper och en varierad kundbas. Kassaflödet har varit stabilt under året och resultaten påverkas främst av sjunkande fastighetsvärden. Tack vare låg belåningsgrad och robust finansiering har Jernhusen utan svårighet kunnat fortsätta sina projekt inom stationsnära stadsutveckling och modernisering och utveckling av bolagets depåverksamhet.

— 2023 var ett framåtlutat år för Jernhusen. Vi har arbetat intensivt med projekteringar och byggnationer för fortsatta kapacitetsökningar avseende resandevolymer, tågservice och underhåll. Samtidigt har vi uppnått vårt mål om 100 procent grön finansiering. 2023 blir också mitt sista helår som vd för företaget. Efter 13 år väljer jag att lämna denna stimulerande och komplexa verksamhet. Jag lämnar ett Jernhusen som är väl rustat för att även fortsättningsvis göra skillnad för människor och miljö, säger Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen. 

För att läsa års- och hållbarhetsredovisningen digitalt, se Jernhusens externa webbplatsDen tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från den 4 mars och kan beställas genom att du skickar namn och postadress till [email protected].

Årsstämma hålls den 24 april 2024. För övriga frågor relaterade till årsstämman hänvisas till den kallelse som kommer att publiceras den 25 mars.   

För mer information om Jernhusens års- och hållbarhetsredovining 2023:  

Victor Josefsson, CFO, telefon 08-410 626 83, [email protected]  

Jernhusens presstjänst, 08-410 626 10, [email protected]  

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10