Till innehåll
Jernhusen

Nu börjar Varbergs nya stationshus byggas

I dag togs ett avgörande steg för framtidens resande i Varberg. Nu börjar Varbergs nya stationshus att byggas. Med det vill Jernhusen bidra till en hållbar stadsutveckling och ett välfungerande tågresande i Sverige.

2024-03-08

Regionchef Projektutveckling Jernhusen

Resandet till och från Varberg beräknas öka de kommande åren. Detta bland annat genom kortad restid, ökad turtäthet och i enlighet med kommunens befolkningsprognos. Varbergs nya stationshus blir en del av att förstärka Varbergs roll i regionens utveckling och bidrar till att möta efterfrågan av resor längs med västkusten, och i förlängningen vidare ut i Europa.

Byggstarten är en viktig milstolpe för att skapa en modern och hållbar nod för resande som passerar Västkusten. Vi ser verkligen fram emot att bidra till regionens tillväxt och skapa en framtidssäker station för kommande generationer, säger Freddie Bergkvist, regionchef på Jernhusen.

Stationen ska få en rymlig väntsal och väntas innehålla resenärsservice i form av handel, café, resebutik och restauranger.

Hållbarhet är en viktig del av utvecklingen och byggnadens utformning med trästomme, återbrukade material och solcellsanläggning på taket skapar förutsättningar för att minska klimatavtrycket.

Hållbar stadsutveckling under gemensamt ansvar

Stationshuset ingår i ett större projekt där Trafikverket förbättrar tågkapaciteten i regionen genom Varbergstunneln och där Varbergs kommun utvecklar området runt stationen. På flera sätt bidrar samarbetet till ett mer tillgängligt, inkluderande och hållbart Varberg.

Varberg växer och med den nya stationen binder vi samman staden, kommunen och regionen. Här vill vi skapa en välkomnande mötesplats, både för de som kommer hit på besök och varbergare som kommer hem. Med ett stationshus och ett stationsområde i centrum bildar vi även till en levande och attraktiv stadskärna, säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande i Varberg.

Varbergs nya stationshus planeras att tas i drift i juli 2025.

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10