Till innehåll
Jernhusen

Uppsala Centralstation utses till Årets station 2023

Konsumentorganisationen Resenärerna utser Uppsala Centralstation till Årets Station. Mottagare är Jernhusen, Uppsala Kommun, Region Uppsala och Trafikverket.  

2023-10-19

F.v. Carl Lindberg (Uppsala Kommunfullmäktige), Ruben van Kershbergen (TrV), Karin Svingby (Region Uppsala), Carina Wallnäs och Åsa Dahl (båda Jernhusen)

För andra året i rad utser konsumentorganisationen Resenärerna en av Jernhusens stationer till Årets Station. Denna gång har turen kommit till Jernhusens uppländska pärla; Uppsala Centralstation.  

Uppsala Centralstation har som företeelse funnits med sedan år 1866, närmare 167 år. Under den tiden har resandet växt kraftigt och idag är stationen en av de fem mest nyttjade stationerna i Sverige, näst efter Stockholms, Göteborgs och Malmös Centralstationer. Det beror på att det är många som pendlar mellan Uppsala och huvudstaden. På grund av detta har stationen behövt utvecklas och sedan 2010 är nya stationshuset huvudstation medan det i den gamla stationsbyggnaden huserar två uppskattade restauranger.  

— Det känns fantastiskt roligt att Resenärerna valt att utse Uppsala Centralstation till Årets Station, säger Petra Hersgren, chef Region Nordost på Jernhusen. Uppsala är en nyckelstation för pendlingen mellan Uppsala och Stockholm och vi lägger mycket kraft på allt från trivsel och service på stationen till de viktiga trygghetsfrågorna. Vi arbetar i nära samverkan med Uppsala kommun, regionen och Trafikverket. Därför känns det helt rätt att vi också delar utmärkelsen med dem. 

Utmärkelsen Årets Station 2023, tilldelas Jernhusen, Uppsala Kommun, Region Uppsala och Trafikverket och delades ut på en diplomeringsceremoni på Uppsala Centralstation den 19 oktober 2023. 

— Resenärerna har utsett Uppsala C som Årets Station 2023. Stationen har ett bra serviceutbud och en välstrukturerad samordning mellan tåg och busstrafik. Den är enkel att förstå både för den vane pendlaren, sällanresenären och turisten, säger Jonas Friberg, ordförande för Resenärerna. 

Om Uppsala Centralstation: 

Uppsala Centralstation är en av Sveriges fem största järnvägsstationer och utgör ett nav för Upplands reguljärtrafik. Stationsområdet, inklusive busshållplatser på båda sidor om spåren, kallas även Uppsala resecentrum. Där angör lokal-, regional- och nationell kollektivtrafik, genom bussar, tåg och pendeltåg.  

Det gamla stationshuset är ritat av Adolf W. Edelsvärd och invigdes 1866. Det har använts som stationshus ända fram till 2010 då en ny byggnad ritad av arkitektkontoret Wåhlin Arkitekter invigdes. Uppsalas nya centralstation innehåller kundservice och biljetthantering samt restauranger/caféer och butiker. Den äldre stationsbyggnaden är idag ett byggnadsminne och innehåller idag två uppskattade restauranger. Både gamla och nya stationshuset ägs och förvaltas av Jernhusen.  

Om Resenärerna: 

Resenärerna (tidigare Resenärsforum) är en partipolitiskt obunden som arbetar för att förbättra situationen för svenska kollektivtrafikresenärer. Resenärerna är aktiva medlemmar av Sveriges konsumenter och representerar Sverige i paraplyorganisationen European Passengers’ Federation. Organisationen företräder, som enda organisation, resenärsperspektivet på nationell nivå och verkar för en bättre nationell samordning av kollektivtrafiken för att göra den enklare och effektivare, med målet att fler ska resa klimatsmart. Genom att lyfta resenärens perspektiv kan kollektivtrafiken utvecklas efter användarnas behov och på så sätt bli mer attraktiv. Resenärerna bevakar resenärernas intressen och uppmanar trafikföretag, nationella och regionala myndigheter att lyssna på resenärerna. 

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10