Till innehåll
Jernhusen

Uppsala Centralstation utses till Årets Station 2023

Den 19 oktober delar konsumentorganisationen Resenärerna ut sin årliga utmärkelse Årets Station – en utmärkelse som i år tilldelas Uppsala Centralstation. Intresserad media hälsas varmt välkomna att delta.

2023-10-17

Utmärkelsen delas ut på torsdag den 19 oktober på Uppsala Centralstation. Representanter från konsumentorganisationen Resenärerna kommer att finnas på plats tillsammans med mottagarna av utmärkelsen: Jernhusen, Uppsala Kommun, Trafikverket och Region Uppsala.

Ceremonin börjar med överlämnande av diplom, därefter gemensam fotografering och möjlighet till intervjuer med representanter från respektive organisation. Allt sker på Uppsala Centralstation.

Anmäl gärna intresse för deltagande till [email protected].

Plats:

Uppsala Centralstation, samling vid UL:s resebutik (Olof Plames Plats 10)

Tid:

Torsdagen den 19 oktober klockan 10:30

Medverkande:

Konsumentorganisationen Resenärerna

Jernhusen 

Region Uppsala

Trafikverket

Uppsala Kommun

Om Uppsala Centralstation:

Uppsala Centralstation är en av Sveriges fem största järnvägsstationer och utgör ett nav för Upplands reguljärtrafik. Stationsområdet, inklusive busshållplatser på båda sidor om spåren, kallas även Uppsala resecentrum. Där angör lokal-, regional- och nationell kollektivtrafik, genom bussar, tåg och pendeltåg.

Det gamla stationshuset är ritat av Adolf W. Edelsvärd och invigdes 1866. Det har använts som stationshus ända fram till 2010 då en ny byggnad ritad av arkitektkontoret Wåhlin Arkitekter invigdes. Uppsalas nya centralstation innehåller kundservice och biljetthantering samt restauranger/caféer och butiker. Den äldre stationsbyggnaden är idag ett byggnadsminne och innehåller idag två uppskattade restauranger. Både gamla och nya stationshuset ägs och förvaltas av Jernhusen.

Om Resenärerna:

Resenärerna (tidigare Resenärsforum) är en partipolitiskt obunden som arbetar för att förbättra situationen för svenska kollektivtrafikresenärer. Resenärerna är aktiva medlemmar av Sveriges konsumenter och representerar Sverige i paraplyorganisationen European Passengers’ Federation. Organisationen företräder, som enda organisation, resenärsperspektivet på nationell nivå och verkar för en bättre nationell samordning av kollektivtrafiken för att göra den enklare och effektivare, med målet att fler ska resa klimatsmart. Genom att lyfta resenärens perspektiv kan kollektivtrafiken utvecklas efter användarnas behov och på så sätt bli mer attraktiv. Resenärerna bevakar resenärernas intressen och uppmanar trafikföretag, nationella och regionala myndigheter att lyssna på resenärerna.

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10