Kontakt

Roger Sundbom

Regionchef Projektutveckling

roger.sundbom@jernhusen.se

070 283 52 51

Göteborgsregionens nya city

Hjärtat i västra Sverige utgörs av stationsområdet i Göteborg – RegionCity.

Här vill Jernhusen skapa en välfungerande stationsfunktion och en hållbar och länkande stadsdel.

Ingen annan plats är så tillgänglig och lämplig för verksamheter som behöver nås av både göteborgare och regioninvånare. Rätt utveckling av stationsområdet bidrar till att både nya och befintliga delar av staden kan mötas. Ökad rörlighet ger fler möten och därför starkare tillväxt i regionen.

Jernhusens arbete med centralstationsområdet är nära kopplat till Göteborgs Stads antagna vision för Älvstaden, vilket innebär en gigantisk omvandling av Göteborg. Älvstaden ligger mitt i den regionala kärnan – och mitt i kärnans hjärta ligger RegionCity.

RegionCity – hjärtat i västra Sverige och mitt i Älvstaden

Vid sidan av Västlänkens nya Station Centralen finns det plats för såväl kontor, handel som bostäder. Jernhusen har under flera år arbetat med att utveckla platsen tillsammans med staden, regionens resenärer samt ett skandinaviskt arkitektteam. Sedan 2013 har detaljplanearbetet för området pågått och idag är detaljplanen för den norra delen av området lagakraftvunnen och den södra detaljplanen förväntas vinna laga kraft under 2021.

Under 2023 planeras utbyggnaden av RegionCity att starta med de första kvarteren. 

Jernhusen bjuder in till ett parallellt uppdrag för station Mittuppgången i det nya centralenområdet i Göteborg

Mittuppgången, som blir en av tre uppgångar för västlänkens station Centralen kommer att bli huvudentré från norr till Centralstationen, med ett strategiskt läge vid foten av den nya Hisingsbron. Stationen blir en länk mellan regionala tåg, stadens kollektivtrafik samt den övriga centralstationen.

För mer information om processen och hur prekvalificering/intresseanmälan går till, se nedan:

Inbjudan PQ Parallellt Arkitektuppdrag

Intresseanmälan PQ för parallellt uppdrag

Har du ytterligare frågor vänd er till fredrik.osbeck@jernhusen.se