Kontakt

Roger Sundbom

Regionchef Projektutveckling

roger.sundbom@jernhusen.se

070 283 52 51

Göteborgsregionens nya city

Hjärtat i västra Sverige utgörs av stationsområdet i Göteborg – RegionCity.

Här vill Jernhusen skapa en välfungerande stationsfunktion och en hållbar och länkande stadsdel.

Ingen annan plats är så tillgänglig och lämplig för verksamheter som behöver nås av både göteborgare och regioninvånare. Rätt utveckling av stationsområdet bidrar till att både nya och befintliga delar av staden kan mötas. Ökad rörlighet ger fler möten och därför starkare tillväxt i regionen.

Jernhusens arbete med centralstationsområdet är nära kopplat till Göteborgs Stads antagna vision för Älvstaden, vilket innebär en gigantisk omvandling av Göteborg. Älvstaden ligger mitt i den regionala kärnan – och mitt i kärnans hjärta ligger RegionCity.

RegionCity – hjärtat i västra Sverige och mitt i Älvstaden

Vid sidan av Västlänkens nya Station Centralen finns det plats för såväl kontor, handel som bostäder. Jernhusen arbetar sedan flera år med att utveckla platsen tillsammans med staden och regionens resenärer samt ett skandinavisk arkitektteam. Sedan 2013 har arbete pågått med den första detaljplanen inom RegionCity och i slutet av 2014 startade den andra detaljplanen för området. 

På RegionCity-dagen den 4 juni 2018 invigdes Jubileumsplatsen – en försmak av RegionCity med sex olika restauranger.