Till innehåll
Jernhusen

Instruktioner till förare

Här hittar du viktig information och instruktioner för smidiga ankomster och avgångar till och från Cityterminalen. Utforska våra råd om anmälan vid ankomst, parkering, passagerarhantering och mycket mer. Vi finns här för att hjälpa till och göra din vistelse på Cityterminalen så effektiv och bekväm som möjligt.

Vid ankomst

Anmäl dig alltid till trafikledningen på telefon 010-455 33 00 direkt när du anländer
till Cityterminalen. 

Vid behov av parkering eller regleringstid, kontakta trafikledningen som ger besked om och var detta är möjligt. 

Uppställning av fordon utan tillstånd på Cityterminalens område leder till parkeringsbot. 

Om du har passagerare med dig, anmäl eventuell försening senast 5 minuter innan ordinarie ankomsttid. Detta så att väntande kan ges information i god tid. Uppdatera gärna den nya ankomsttiden när du närmar dig Cityterminalen. 

Vid ankomst kör så långt fram som möjligt längs avstigningsområdet. Vid anhopning av ankommande bussar kan gate 7 användas vid avstigning. 

Informera gärna resenärerna om att de kan nå Centralstationen, tunnelbana och pendeltågstationen via Cityterminalen. Be dem att vara uppmärksamma och försiktiga när de stiger av bussen och korsar bussgatan för att nå terminalen. Berätta gärna att de vid en eventuell returresa kan se aktuell avgångsgate på informationstavlorna inne i terminalen.

Uppmana dem också gärna att se sig om en extra gång i bussen så de inte glömmer kvar något. 

Vi har ingen hittegodsavdelning utan kvarglömda effekter hanteras av respektive bussbolag.

Kvarglömda effekter på Cityterminalen hanteras enligt hittegodslagen och lämnas till Polisen. 

Hastighetsbegränsning

För fordon som trafikerar Cityterminalen är den maximala hastigheten 15 km/h och gäller inom hela området.

Maxhöjd

På Cityterminalens två plan råder olika höjdbegränsningar:

Plan 1

 • Gate 1-4 är det 3,90 m

 • Gate 5-6 är det 4,10 m

 • Gate 7 och B är det fri höjd

 • Gate 8-9 är det 4,50 m

Plan 2

 • Gate 10-19 är det 3,90 m

 • Ramp/nedfart är det 3,80 m

OBS! En varningsskylt som indikerar för högt fordon finns innan infarten till plan 2.
Om signal utlöses stanna genast och kontakta trafikledningen. 
Påkörning orsakar automatisk brandkårsutryckning och kan orsaka kostsamma skador för ert företag.

Vid avgång

 • Ring alltid trafikledningen för att tilldelas en gate för avgång. 

 • Aktivera gaten genom att trycka in knappen vid dörren i ca 7 sekunder, tills den lyser grönt. 

 • Samtidigt syns en grön pil på insidan av gaten som visar att det är dags för ombordstigning. 

 • Kontakta trafikledningen om lampan inte tänds eller om du har övriga frågor. 

 • När avgångstiden är inne och alla resenärer är ombord ska gaten avaktiveras genom att åter hålla inne knappen ca 7 sekunder, denna gång tills den släcks. 

 • Den avtalade lastningstiden är 15 minuter. Övrig tid debiteras efter parkeringstaxa. 

 • Vid avvikelser/förseningar kontakta alltid trafikledningen omgående. 

 • Gaten loggas automatiskt ut efter 20 minuter, så skulle försening ske vid gate kan du behöva logga in på nytt.

Kontaktinformation för bussbolag

För mer information om bussparkering och bokning, tillgång till utrymmen och dörrkoder kontakta Cityterminalens trafikledning.

[email protected]
010-455 33 00

Kontakt

Richard Jankler

Chef Cityterminalen i Stockholm AB

Trafikledningen