Till innehåll
Jernhusen

Information till hyresgäster

På den här sidan har vi samlat information om hur saker fungerar i våra fastigheter samt råd och tips som bidrar till att minska påverkan på miljön och förbättra inomhusmiljön. Hör av dig till oss på Jernhusen om du har frågor eller egna tankar och idéer om hur vi kan jobba ännu mer hållbart tillsammans.

En god inomhusmiljö är viktig för att vi ska må bra på vår arbetsplats. På Jernhusen jobbar vi aktivt för att våra hyresgäster ska ha en så bra inomhusmiljö som möjligt, samtidigt som vi ska minska vår miljö- och klimatpåverkan.

Det finns också mycket ni som hyresgäster kan göra.

Det är viktigt att ni gör en felanmälan direkt när något inte fungerar som det ska så att vi så fort som möjligt kan åtgärda felen och förhindra till exempel onödig energi- eller vattenanvändning.

Felanmälan

Avfall och återvinning

Som hyresgäst ansvarar ni för avfallssorteringen i er lokal, men vi på Jernhusen hjälper gärna till med tips på hur ni ska sortera. I en del fastigheter har Jernhusen ett samarbete med miljöföretag som erbjuder olika typer av avfallslösningar som gör det enkelt för hyresgästerna att öka sorteringsgraden. Hör av er till er förvaltare om ni vill veta mer om vad som gäller i er fastighet.

Energi

Det finns mycket energi att spara genom att bara förändra vanor, införa nya rutiner och utbilda sina medarbetare.

 • Vi förser alla våra fastigheter med förnybar el, men i en del lokaler tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Genom att välja förnybar el minskar ni klimatpåverkan från er egen verksamhet.

 • Glödlampor är stora energitjuvar. Byt ut alla glödlampor mot LED-lampor som drar cirka 80 procent mindre el, håller upp till 15 gånger längre och inte innehåller kvicksilver. Se också över hur belysningen används i lokalen. Installera närvarobelysning och släck annars lampan när du lämnar ett rum, även om det bara är för en kort stund. Det går också att koppla belysningen så att den stängs av i samband med att man larmar på lokalen.

 • Se till så att fönster, dörrar och portar stängs ordentligt.

 • Se till så att alla maskiner och all teknisk utrustning fungerar som den ska. Kontrollera att inte maskiner och apparater står på i onödan och aktivera energisparläge på de apparater där det är möjligt, som exempelvis dator och skrivare. Välj alltid apparater och teknisk utrustning med låg energiförbrukning när det är dags att köpa nytt.

 • Ha inte kallare i kyl och frys än nödvändigt och se till att packa dem på rätt sätt. Se även över hur kyldiskarna lastas. Rengör och frosta av regelbundet.

Inomhusklimat och ventilation

Hur klimatet upplevs är individuellt. Jernhusen har riktlinjer för vad inomhustemperaturen ska ligga runt och i syfte att spara energi försöker vi hålla oss i den lägre delen av intervallet. För varje grad man sänker värmen användes cirka 5 procent mindre energi. I lokaler med komfortkyla kan temperaturen sommartid tillfälligt tillåtas vara högre än vad våra riktlinjer säger vid höga utomhustemperaturer.

Värme och kyla regleras centralt i fastigheten med hänsyn till temperaturen utomhus. Hur inomhusklimatet upplevs påverkas bland annat av hur möbler och arbetsplatser är placerade.

 • Undvik att placera möbler eller arbetsplatser närmre än en meter från ytterväggar och stora fönster då dessa kan upplevas som dragiga eller kalla.

 • Placera heller inte möbler framför radiatorer eller ventilationsdon – lämna åtminstone ett utrymme på cirka 15 cm.

 • Placera inte värmekällor eller apparater som lampor, datorer och skrivare nära termostater då dessa kan göra att värmen stängs av.

 • Täck inte heller för galler under fönster där luften ska flöda fritt.

Luften inomhus kan vintertid ibland uppfattas som torr. Det som uppfattas som dålig luft eller en känsla av brist på syre beror ofta på att det är lite för varmt i lokalen. Kontrollera då hur eventuella termostater är inställda.

Varmt sommarväder kan också ge upphov till höga inomhustemperaturer om fastigheten saknar komfortkyla. För att få det lite svalare kan man stänga ute värmen genom att hålla fönster och dörrar stängda och dra för persienner och gardiner i de fönster där solen lyser in. Tänk på att göra detta så tidigt på morgonen som möjligt, eller kvällen innan.

När det blir kallt ute, särskilt vid snabba temperaturomslag, kan det ta lite tid innan värmesystemet i fastigheten anpassar sig. Ett kallt element behöver dock inte betyda att något är fel, det är temperaturen i rummet som är viktig. Börja därför alltid med att mäta den.

Våra lokaler har generellt sett mekanisk ventilation vilket innebär att vädring inte behövs. Ventilationsanläggningen är normalt avstängd eller neddragen nätter och helger för att spara energi. Om luften upplevs som instängd kan man snabbt vädra ur med tvärdrag under några minuter. Lämna inte dörrar eller fönster på glänt då det försämrar ventilationens funktion.

Ombyggnation och ventilation

Tänk hållbart vid eventuell ombyggnation och renovering och försök få in hållbarhet så tidigt som möjligt i processen. Ibland kan det till och med räcka med att bara möblera om för att känslan av ett helt nytt rum ska uppstå.

Nya möbler behöver heller inte betyda nyproducerade. Att satsa på återbruk när ni ska renovera kan innebära stora vinster, utan att vare kvalitet eller funktion blir sämre. Kostnaderna kan minska med närmare 60 procent, samtidigt som klimatutsläppen kan minska med 30 procent om man köper återbrukat istället för nytt.

Genom god planering och hantering kan man också minska det material som går till spillo under själva byggnationen. Tänk på att även inkludera framtida avfallshantering i processen.

Kontakta oss i god tid när ni planerar att göra förändringar i er lokal.

Resurseffektiv användning av ytor

Ett sätt att bidra till en minskad resursanvändning är att minska sitt ytbehov och intensifiera ytanvändningen, exempelvis genom att använda ytor och funktioner samtidigt eller vid olika tillfällen.

Inventera hur mycket befintliga ytor används och undersök hur behoven av lokalyta och funktion ser ut.

 • Kan ytor nyttjas på annat sätt?

 • Kan verksamheten organiseras annorlunda?

 • Kan ytbehoven minska genom att aktiviteter sker på andra sätt?

Transporter och mobilitet

Alla våra fastigheter ligger vid eller nära järnvägen och annan kollektivtrafik, vilket gör det lätt för er som hyresgäster att åka kollektivt till arbetsplatsen. Genom att förbättra tillgängligheten och infrastrukturen för cyklar i och runt våra fastigheter vill vi uppmuntra till mer klimatsmart resande.

Kontakt

Pia Orthén

Chef Hållbar utveckling

070-300 12 36