Till innehåll
Jernhusen

Integritetskod

Så behandlar Jernhusen dina personuppgifter.

Jernhusen följer gällande lagstiftning och i vår egen så kallade integritetskod beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi skyddar dina uppgifter och du har alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig.

Uppdatering av denna integritetskod

Denna integritetskod gäller från och med den 25 maj 2018. Ändringar i koden görs löpande och en ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och undertecknad av dig själv samt innehålla namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till att uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Jernhusen AB (publ)
Att. Dataskyddsombud
Box 520
101 30 Stockholm

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Du har rätt att i förekommande fall inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Formulär för registerutdrag

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att begära ut ett registerutdrag från Jernhusen. I registerutdraget får du reda på vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss. För att begära ut ett registerutdrag, vänligen ladda ner och fyll i formuläret och skicka det till oss.