Personuppgifter vid marknadsföring

Jernhusens behandling av personuppgifter i marknadsföringssyfte

Jernhusen respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Här kan du läsa om vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan utöva dina rättigheter. 

Jernhusen följer dessa riktlinjer för att skydda din integritet:

  • Vi samlar inte in mer information än nödvändigt
  • Vi använder inte dina uppgifter till annat än vad vi har specificerat
  • Vi behåller inte dina uppgifter längre än nödvändigt
  • Vi säljer inte dina uppgifter till tredje part

Insamling av information

Vi samlar in personuppgifter som du använder i din yrkesroll, när du besöker våra arrangemang, kommunicerar med oss via e-post eller i andra kontakter med oss. Uppgifterna vi samlar in kan vara ditt namn, arbetsgivare, arbetsgivarens postadress, din e-postadress, jobbtitel och telefon.

I vissa fall har dina personuppgifter hämtats då har vi bedömt att du eventuellt är intresserad av specifika arrangemang eller information om vår verksamhet. Dessa källor kan innefatta köp av målgrupper på sociala medier (Facebook, Instagram och Linkedin) och sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer eller din arbetsgivares webbplats.

Hur vi använder de data vi samlar in och lagrar

Vi kan komma att använda de personuppgifter vi samlar in för att skicka nyhetsbrev, informera om vår verksamhet och bjuda in till arrangemang. Vi kan för detta ändamål behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer när de utför tjänster åt oss, som till exempel tryckerier, externa eventbyråer eller distributörer.

Dina personuppgifter kommer inte överföras till extern part för andra syften än ovan.

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter i marknadsföringssyfte använder vi oss av intresseavvägning som laglig grund enligt dataskyddsförordningen. Detta för att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som kontaktperson, informera om vår verksamhet och arrangemang.

Lagring

Vi använder inte information till något annat än vad vi anger och vi ser till att all information lagras säkert. Dina personuppgifter sparas så länge vi bedömer att du kan vara en potentiell intressent för oss att kommunicera med. I huvudsak är detta kopplat till din yrkesroll eller dina offentliga uppdrag. 

Informationssäkerhet

När Jernhusen samlar in information om dig ser vi även till att informationen skyddas mot otillåten tillgång, förlust, manipulering och mot obehöriga personers tillgång. Detta görs genom lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Fotografier av vår verksamhet

När Jernhusen fotograferar verksamhet i våra fastigheter, med syfte att använda bilderna i marknadsföring, använder vi oss av skriftligt samtycke eller ett modellavtal då en person kan identifieras på bilden.

Vid ett evenemang som Jernhusen är arrangör eller medarrangör för, till exempel en invigning av en byggnad eller en verksamhet, informerar vi skriftligt och muntligt i förväg om att det är frivilligt att acceptera att bilderna används av Jernhusen och hur man kontaktar Jernhusen om man inte vill förekomma på bild.

Dina val och rättigheter

Tillgång till information

Du har alltid rätt att begära ut informationen vi har lagrad om dig. Du kan göra detta genom att kontakta oss på dataskydd@jernhusen.se. Vi ser till att du får en kopia på informationen vi har om dig. 

Korrigering och borttagning av information

Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig får du gärna kontakta oss så att vi kan uppdatera den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Om du vid något tillfälle inte vill att Jernhusen längre lagrar din information, vänligen kontakta oss.

Avregistrering från e-postutskick

Du kan välja att avregistrera dig från våra e-postutskick via en länk som finns i alla e-postutskick. Då spärras automatiskt din e-postadress från vidare utskick.